Laga tänder utomlands

Att laga tänder utomlands kan vara ett attraktivt alternativ för många, särskilt om kostnaderna är lägre. Kanske är du redan på resande fot och får akuta besvär som tvingar dig att uppsöka tandläkare i utlandet. Läs på inför resan eller ta reda på vad som gäller om olyckan redan är framme.

Akut tandvård utomlands

Behovet av akut tandvård utomlands kan uppstå när som helst. Det kan exempelvis handla om att du slår ut en tand, biter av en del av tanden eller att hela tanden går sönder. Även tandvärk eller ett ömmande och blödande tandkött kan klassificeras som akut.

För dig med tandvårdsförsäkring privat

Om du har en tandvårdsförsäkring privat kan denna många gånger täcka kostnader för akut tandvård utomlands i form av:

 • Besvär som inte kan vänta tills du kommer hem
 • Akuta undersökningar
 • Akuta rotbehandlingar

En bra försäkring ger samma akutskydd i utlandet som hemma i Sverige. Tandförsäkringsbolaget Hela har en artikel som går in på djupet kring tandvård utomlands, oavsett om du har tecknat deras försäkring eller inte.

Ersättning från Försäkringskassan

Om du har mottagit akut tandläkarvård i utlandet kan du ansöka om ersättning från Försäkringskassan i efterhand. Det gör du genom att fylla i blanketten som du kommer åt via knappen nedan.

Du kan själv välja hur du vill att Försäkringskassan ska pröva din ansökan om ersättning – enligt svenska regler, enligt reglerna i det land där du har fått vård eller det som anses förmånligast för dig. Observera att beslut kan dröja om du önskar att ansökan prövas enligt reglerna i landet du har varit i.

Planerad tandvård i utlandet

Planerad tandvård utomlands avser behandlingar som du som patient själv valt att göra i utlandet. Vid planerad vård är det möjligt att få ersättning från Försäkringskassan, och beroende på vilket land du uppsöker kan du ha rätt till samma ersättning som i Sverige.

Försäkringskassan

Om du planerar att genomgå tandvård i ett annat EU/EES-land, kan du ansöka om ersättning från Försäkringskassan. Du måste vara försäkrad för vårdförmåner i Sverige för att kunna ansöka. Vården ska ha bekostats inom det allmänna om den hade utförts i Sverige, och den ska ges av behörig hälso- och sjukvårdspersonal.

Dessa villkor gäller:

 • Ersättning utgår enbart till planerad tandvård i annat EU/EES-land
 • Planerad estetisk tandvård ger ingen ersättning
 • Sedan Storbritanniens utträde ur EU går det endast att ansöka om ersättning i efterhand för tandvård i landet

Mer information finns på Försäkringskassans webbplats och på 1177.se.

Förhandsbesked

Det är möjligt att få ett förhandsbesked från Försäkringskassan innan du utför den planerade tandvården. I förhandsbeskedet anges hur mycket pengar du kan få i ersättning – och när du kan få dem. Beskedet är endast tillgängligt för vård i EU/EES-länder.

Förhandsbeskedet ger en uppskattning av ersättningen som beräknas utifrån högkostnadsskyddet i Sverige. Det viktiga att notera är att du inte kan få mer i ersättning än vad tandvården hade kostat i Sverige eller vad du faktiskt betalat för tandvården.

Dessa villkor gäller:

 • Du bor eller arbetar i Sverige. Sverige kan också vara behörig medlemsstat
 • Samma vård i Sverige hade bekostats inom det allmänna
 • Behörig sjukvårdspersonal utför behandlingen
 • Förhandsbesked ges inte för planerad tandvård i Turkiet, Schweiz eller Storbritannien

Du kan ansöka om förhandsbesked digitalt via Försäkringskassans hemsida.

Ersättning i efterhand

Du kan också ansöka om ersättning i efterhand om du har genomgått planerad tandvård utomlands. Detta gäller även om du inte hade ett förhandsbesked. För att ansöka om ersättning i efterhand behöver du bifoga dokument som fakturor, kvitton, en journal eller intyg från vårdgivaren, samt andra relevanta underlag. Om du fått behandling med implantat, kronor eller tandstödda broar är det även nödvändigt att ladda upp röntgenbilder, foton eller studiemodeller.

Inkludera följande i ansökan:

 • Fakturor
 • Kvitton
 • Journal
 • Vårdgivarintyg
 • Andra relevanta underlag

Vid behandling av implantat, kronor eller broar:

 • Röntgenbilder
 • Foton
 • Studiemodeller

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet är en del av det svenska tandvårdsstödet som täcker en del av kostnaderna för tandvård, förutsatt att dessa överstiger 3 000 kronor under ett år. Skyddet baseras på det lägsta priset mellan referenspriset och tandläkarens pris.

Exempel:

En behandling kostar 20 000 kronor i enlighet med referenspriset.

 1. Du betalar först 3 000 kronor.
 2. Du betalar du 50% av kostnaderna mellan 3 000 och 15 000 kronor (6 000 kronor)
 3. Du betalar 15% av kostnaderna som överstiger 15 000 kronor (750 kronor)

Det totala priset blir 9 750 kronor istället för den initiala behandlingskostnaden på 20 000 kronor.

Inom EU/EES

När du reser inom EU/EES och behöver tandvård är det viktigt att känna till vilka regler och möjligheter som finns för att få vård och ersättning.

EU-kortet

För akut tandvård inom EU/EES-länder samt Schweiz är det viktigt att ha med sig ett EU-kort som visar att du är del av det svenska socialförsäkringssystemet. Med EU-kortet får du akut tandvård utomlands till samma pris som landets egna invånare får. Observera att detta dock endast gäller på kliniker som ingår i landets allmänna sjukvårdssystem.

Om du inte har EU-kortet med dig kan du visa upp ett provisoriskt intyg från Försäkringskassan istället. Saknar du både EU-kort och intyg, får du betala hela kostnaden själv men kan sedan söka ersättning från Försäkringskassan mot kvitto.

Du bör beställa kortet i god tid före din resa eftersom det kan ta upp till 10 arbetsdagar att få det. Kortet är gratis och giltigt i tre år.

Ett provisoriskt intyg kan du få genom att ringa Försäkringskassan och uppge ditt svenska personnummer. Dessa går inte att utfärda på förhand, utan utfärdas vid vårdtillfället.

Utanför EU/EES

För akut tandvård i länder utanför EU/EES eller där det saknas subventionerad tandvård, erbjuder Försäkringskassan ingen ersättning och EU-kortet kan inte användas. I dessa fall är det bästa att ha en tandvårdsförsäkring eller reseförsäkring som täcker kostnaden.

Många söker tandvård i Finland

På grund av tandläkarbrist i norra Sverige söker många svenskar tandvård i Finland. Detta har blivit ett vanligt alternativ för de som bor nära gränsen eller de som inte kan få snabb tillgång till tandvård i Sverige.

Detta gäller

 • Ta med ditt EU-kort – det gäller på samma sätt i Finland som i övriga EU-länder
 • Hos Försäkringskassan kan du ansöka om ersättning för planerad tandvård på förhand eller i efterhand
 • För akut eller nödvändig tandvård kan du ansöka om ersättning i efterhand
 • Ansökan behandlas på samma sätt som vid vård inom övriga EU-länder
 • På grund av att fler ansöker om ersättning kan du som har fått tandvård i Finland uppleva en längre handläggningstid

För dig som bor eller jobbar i utlandet

Om du tillhör det svenska socialförsäkringssystemet eller det lokala kommer att ha en inverkan på kostnaden för dina tandläkarbesök i landet. Om du vistas där tillfälligt eller under en längre period kan också påverka.

Många europeiska länder har som i Sverige, statligt subventionerad tandvård som ger lägre kostnader vid regelbundna tandläkarbesök. Du som tillfälligt befinner dig i landet finns inte med i deras socialförsäkringssystem och kan därför få betala mer.

Tandimplantat utomlands kan vara dyrare

Att skaffa tandimplantat utomlands kan innebära vissa risker. Felbehandlingar i länder med sämre försäkringsskydd kan leda till komplikationer och i värsta fall finns inget skyddsnät. Infektionsrisken kan vara högre och patientskyddet är inte alltid lika starkt som i Sverige.

Behandlingen är ofta uppdelad i två steg, vilket kan innebära flera resor. Om den temporära lösningen mellan dessa steg går sönder kan det bli kostsamt att fixa problemen, antingen genom ytterligare resor eller genom att besöka en tandläkare i Sverige.

Frågor och svar

Var får man billig tandvård utomlands?

Billig tandvård utomlands lockar många och det är vanligt att länder i Östeuropa och Medelhavsområdet erbjuder tandvård till 20–50 % lägre priser än i Sverige. Populära destinationer inkluderar Polen, Ungern, Baltikum, Spanien och Kroatien. I slutsumman bör du väga in rese- och uppehållskostnader.

Vilka länder har gratis tandvård?

Gratis tandvård erbjuds till ungdomar i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Gäller EU-kortet på Kanarieöarna?

Ja, EU-kortet gäller på Kanarieöarna som är en del av Spanien och därmed ingår i EU.

Vilka länder ingår i EU/EES?

Europeiska unionen (EU)

 1. Belgien
 2. Bulgarien
 3. Cypern
 4. Danmark
 5. Estland
 6. Finland
 7. Frankrike
 8. Grekland
 9. Irland
 1. Italien
 2. Kroatien
 3. Lettland
 4. Litauen
 5. Luxemburg
 6. Malta
 7. Nederländerna
 8. Polen
 9. Portugal
 1. Rumänien
 2. Slovakien
 3. Slovenien
 4. Spanien
 5. Sverige
 6. Tjeckien
 7. Tyskland
 8. Ungern
 9. Österrike

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

 1. Island
 2. Liechtenstein
 3. Norge

Källa: gov.uk.