Försäkring utomlands

När du ska ut och resa finns det många saker som är viktiga att tänka på. Att resa utanför Sveriges gränser är något som allt fler nu har möjlighet att göra eftersom Covid-19 börjat avta. För att du ska kunna känna dig riktigt trygg och säker på din resa är det viktigt att ha en bra försäkring utomlands. I dag finns det en reseförsäkring i alla hemförsäkringar, men i vissa fall kan du behöva utöka ditt skydd. Läs mer om försäkring utomlands och säkerställ att du har rätt försäkring vid utlandsresa. Här kan du läsa mer om hur en reseförsäkring fungerar, vilka och vem som försäkringen gäller för och vad som är viktigt att tänka på om du väljer att resa utanför Europas gränser. Utanför EU och Schweiz gäller nämligen inte samma avtalsregler för fri sjukvård.

Resa försäkring - hemförsäkring

Visst är det härligt att veta att du har en inbokad resa! Kanske räknar du ner dagarna tillsammans med dina barn och har börjat fundera på vilka saker som du ska ha med dig. Att resa utomlands är naturligtvis väldigt roligt och en fantastisk upplevelse för både vuxna och barn. Oavsett om du reser tillsammans med din familj eller om du reser ensam är det viktigt att du har ett bra och heltäckande skydd om olyckan skulle vara framme. Det kan du ordna med en omfattande hemförsäkring om du inte redan gjort det. En hemförsäkring kommer nämligen inte bara att skydda din bostad och dina ägodelar, utan den skyddar också dig och resterande familjemedlemmar i samma hushåll när ni ska ut och resa. Teckna WaterCircles hemförsäkring så ingår reseskydd vilket innebär att du har rätt till vård om du blir sjuk på resan. Försäkringen gäller i upp till 45 dagar.

Gäller hemförsäkringen alla i hushållet?

När du tecknar en hemförsäkring kommer försäkringen att gälla för alla som bor i hushållet. Det innebär att den täcker upp för både dig, eventuell partner och barn. Detta gäller inte bara när det kommer till hemförsäkringens reseförsäkring, utan gäller i alla situationer då försäkringen kan komma till användning, t.ex. om föremål har skadats i samband med brand eller inbrott i din bostad.

Reseförsäkring utanför Sverige

Med hjälp av en reseförsäkring kan du se till att få hjälp och ersättning om du eller någon i hushållet skulle bli sjuk när ni befinner er utanför Sverige. Alla EU-medborgare har dock rätt till akut sjukvård i alla andra EU-länder, som dessutom är skattefinansierad. Det gäller även kostnader för förlossning vid graviditet. Reser du dock utanför EU kan du behöva komplettera din hemförsäkring med en specifik reseförsäkring för ändamålet. Kom ihåg att reseförsäkringen inom EU inte är giltig hur länge som helst. Ska du ägna dig åt riskfyllda aktiviteter eller vara borta längre än 45 dagar kan du behöva förlänga reseskyddet.

Sjukförsäkring resa

En försäkring när man reser utomlands är bra att ha om olyckan skulle vara framme. Om du reser inom EU har du alltid rätt att få sjukvård när du behöver. Sjukförsäkring är något som ingår i de allra flesta hemförsäkringar och som hjälper dig med en ekonomisk trygghet vid skador och olycksfall. När du befinner dig utomlands (men innanför EU) har du rätt till tandläkarvård såväl som vård på alla sjukhus som ingår i det allmänna sjukvårdssystemet. Med en sjukförsäkring kan du se till att vara skyddad dygnet runt, vilket även gäller för resterande resenärer från samma hushåll. Vid läkarvård betalar du endast landets vanliga patientavgift.

Resebevis

Även om du har en bra och heltäckande försäkring bakom dig är det viktigt att du tar med dig ett resebevis inför din resa. Resebeviset är en form av intyg som visar att du har en trygg och bra försäkring, om olyckan skulle vara framme. I resebeviset hittar du även information om vart du ska vända dig för vård som är kvalitetssäkrad. Resebeviset kan du i de flesta fall beställa från ditt försäkringsbolag eller fylla i och skriva ut på "Mina sidor" beroende på vilket försäkringsbolag du använder. Utan ditt resebevis kan det vara svårt att bevisa att du har en försäkring som ger dig rätt till sjukvården du behöver.

Sjukvård utomlands utanför EU

Reser du inom EU kan du använda dig av EU-kortet för att få vård om du befinner dig utanför Sveriges gränser och är med i en olycka eller blir sjuk. Är det däremot så att du kommer resa utanför EU och Schweiz finns inte samma rättigheter. Orsaken till det är helt enkelt för att Sverige inte har något sjukvårdsavtal med dessa länder och kostnaderna för sjukvården kan således inte ersättas av Försäkringskassan. Ska du resa utanför EU är det således viktigt att du tecknar en separat reseförsäkring som kan täcka upp om något händer.

Sjuk på resan – ersättning

Den reseförsäkring som ingår i din hemförsäkring täcker endast upp för några få av alla de saker som kan inträffa. Här kan du få ersättning för vårdkostnader vid akuta olyckor eller sjukdom, men du kan också få ersättning för hemtransport om du har fått en allvarlig skada. Ersättning utgår även för den som blivit överfallen vid misshandel, samtidigt som den ger dig ett ansvarsskydd vid skadestånd och rättskydd vid tvist i domstol. Hur mycket du kan få beror naturligtvis på vilket försäkringsbolag som du valt att använda dig av och hur omfattande hemförsäkring du har. Kom ihåg att kontrollera vilket försäkringsbelopp du har och när ersättning utgår.