Reseförsäkring

reseförsäkring billigDet finns mycket att tänka på när det gäller reseförsäkringar och på denna sida har vi listat några viktiga punkter.

Behöver du en separat reseförsäkring?

Om du har en hemförsäkring bör du börja med att kontrollera vilket reseskydd du har i den. Det är mycket vanligt att en svensk hemförsäkring innehåller en reseförsäkring för den som åker på en kortare semester. Vad som räknas som kortare semester varierar mellan olika försäkringsbolag; 30 dagar eller 45 dagar är vanligt.

Om man vill ha mer omfattande skydd än vad den inbakade reseförsäkringen i hemförsäkringen ger är det ofta fördelaktigt att vända sig till det företag som man har sin hemförsäkring hos och teckna en extra reseförsäkring hos dem. Dels brukar det bli billigare än en separat reseförsäkring hos något annat bolag, dels kan det vara skönt att bara ha ett försäkringsbolag att vända sig till om något inträffar som gör att man behöver hjälp akut.

Värt att tänka på är också att de flesta populära kreditkort/bankkort i Sverige ger dig en liten reseförsäkring om du betalar din resa med kortet. Detta är sällan någon omfattande reseförsäkring, men den brukar ha bra villkor för avbeställningsskydd och förlorat eller skadat bagage. Kontakta kortets utställare för att få veta mer om vilka villkor som gäller. En viktigt punkt att ta reda på i förväg är hur stor del av resan som måste betalas med kortet för att man ska vara skyddad av reseförsäkringen.

reseförsäkringAvbeställningsskydd

Avbeställningsskydd är en viktig del av en reseförsäkring och villkoren kan skilja sig markant mellan olika försäkringar. Vad händer till exempel om en i resesällskapet blir sjuk och måste avboka medan resten är friska? Vad händer om en nära anhörig, som inte ska med på resan, blir sjuk och du därför vill stanna hemma? Har du avbeställningsskydd om din kroniska sjukdom plötsligt förvärras gör att du måste avboka?

Självrisk

Kontrollera alltid hur stor självrisken och att du har råd med den. I vissa reseförsäkringar skiljer sig självriskens storlek beroende på vad det är som inträffar. Det kan till exempel vara 1 000 kr i självrisk för sjukvård och 2 000 kronor i självrisk för en stulen väska.

Ersättning för kontanter

De flesta hemförsäkringar ger dig inte ersättning för kontanter som du blir bestulen på hemma i Sverige, men när det gäller reseförsäkringsdelen i hemförsäkringen är villkoren ofta annorlunda och det kan finnas vissa möjligheter att få ersättning för stulna kontanter då stölden sker under en resa utomlands. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att få veta vad som gäller, vart taket går för ersättning för stulna kontanter och hur pass omsorgsfull du måste ha varit för att få ersättning. Det är till exempel vanligt att man får ersättning för kontakter som stulits av rånare eller ficktjuvar, men inte för kontanter som lämnats kvar på hotellrummet eller stulits ur en väska som lämnats på stranden medan man badat.

Sjukvård och hemtransport

reseförsäkringSjukvård utomlands och sjuktransport hem till Sverige är en post som kan bli extremt dyr och en av de största anledningarna till att ha en reseförsäkring. Många tror att svenska staten betalar ambulansflyg hem för svenska medborgare som skadats eller blivit sjuka utomlands, men så är inte fallet utan man måste betala själv. Att åka ambulansflyg hem till Sverige från till exempel Thailand kan lätt gå på över 100 000 kronor.

Graviditet

De flesta reseförsäkringar har särskilda villkor för gravida försäkringstagare. Det kan till exempel vara så att du endast får ersättning för graviditetsrelaterade försäkringsfall fram till en viss vecka i graviditeten.

Överfall med mera

Att vara med om en allvarlig olycka eller bli överfallen, rånad, misshandlad och/eller utsatt för sexuellt våld är en traumatisk upplevelse och man vill givetvis ha en reseförsäkring som ger så bra stöd som möjligt i en sådan situation. Förutom att ha en reseförsäkring som ger hjälp med akuta behov kan det vara idé att ha en reseförsäkring som också inkluderar ett antal timmars kristerapi när man väl har kommit hem, om man vill ha hjälp att bearbeta upplevelsen. Att slippa stå i kö till den allmänna vården för att få hjälp med krisbearbetningen kan vara guld värt.

Anhöriga

billig reseförsäkringOm någonting händer dig när du är på semester, till exempel allvarlig sjukdom, olycka eller överfall, vill du att din reseförsäkring ska betala så att någon av dina anhöriga kan fara till semesterlandet för att ge dig hjälp och stöd på plats?

Rättsskydd

Det är viktigt att ha en reseförsäkring som ger dig bra skydd om du skulle hamna i juridiska problem under semestern. Det kan till exempel handla om att du är inblandad i en trafikolycka, råkar spilla varmt kaffe på någon eller blir anklagad för att ha begått ett brott eller orsakat skada. Tänk på att det inte bara är uppsåtliga handlingar som kan ge dig juridiska problem (stjäla, misshandla, köpa narkotika, etc) utan även sådant som sker av oaktsamhet, som att råka glömma att släcka de romantiska stearinljusen på hotellrummet och därigenom orsaka en brand. Det är viktigt att veta vilket skydd reseförsäkringen ger, både vad gäller rättshjälp och eventuella böter och skadeståndskrav. Att vara frihetsberövad eller belagd med reseförbud kan också vara mycket kostsamt och då vill man ha en reseförsäkring som går in och täcker upp de extra utläggen.

Farliga aktiviteter

Kontrollera om det finns aktiviteter som inte täcks av din reseförsäkring, till exempel fallskärmshoppning, skidåkning offpist, jakt eller bergsklättring.

Invaliditet och dödsfall

Vissa reseförsäkringar ger särskild ersättning om något sker under resan som gör att du blir invalidiserad. Detta är alltså en ersättning som ges utöver den ersättning som ges för att täcka sjukvårdskostnader, sjuktransport, etc.

Det finns också reseförsäkringar som fungerar som livförsäkringar eller begravningsförsäkringar om du skulle avlida under resan. Villkoren för utbetalning av sådan ersättning är oftast mycket strikta, det är till exempel inte alla former av dödsfall som ger livförsäkringsersättning och det brukar finns åldersgränser. I vissa fall ges endast ersättning för begravning och eventuell hemtransport (begravningsförsäkring), i andra fall kan efterlevande få mer betydande belopp från en livförsäkringsdel av reseförsäkringen.

Hur får du kontakt med försäkringsbolaget?

Om något allvarlig händer när man är ute och reser vill man kunna få kontakt med försäkringsbolaget snabbt och enkelt.

  • Finns det något nödnummer som är bemannat dygnet runt, sju dagar i veckan?
  • Finns det något gratisnummer som man kan ringa när man har blivit rånad på väg från flygplatsen och inte ens har några mynt att stoppa i en telefonautomat?
  • Går det att få tag på försäkringsbolaget snabbt via e-post eller SMS, eller krävs (potentiellt kostsamma) telefonsamtal i akuta situationer?
  • Har försäkringsbolaget någon uppringningsservice, så att de kan ringa upp dig på ditt hotell istället för att du ska behöva ringa ett utlandssamtal, sitta i telefonkö, osv när någon allvarligt har inträffat?

Rykte

Kontrollera alltid ett försäkringsbolags rykte innan du tecknar någon försäkring, och ansträng dig för att hitta information om hur de har tagit hand om svenskar som har fått problem under resor utomlands. Det finns försäkringsbolag som är fantastiska på att hantera incidenter som sker hemma i Sverige men som tyvärr inte alls ger samma service till den som behöver hjälp akut utomlands. Värt att kontrollera är också försäkringsbolaget rykte när det gäller att betala ut ersättning när man har kommit hem till Sverige igen efter att ha drabbats av problem under resan. Är de smidiga att ha att göra med, eller kräver de orimligt stora mängder dokumentation för att betala ut en enda krona? Kräver de att få se inköpskvittot för din sju år gamla försvunna resväska eller har de smidigare rutiner för att hantera sådant?

Var ärlig

Det är viktigt att vara ärlig när man tecknar en reseförsäkring, annars riskerar man att stå utan skydd när något inträffar. Det är till exempel farligt att ljuga om hur länge man ska vara borta och ange en kortare restid än den sanna. Om din reseförsäkring gäller för resor på max 30 dagar ligger du illa till om det visar sig att du har varit i Brasilien i två månader när en incident inträffar.

Comments are closed.